RoActemra är indicerat för patienter med reumatoid artrit (RA), polyartikulär Juvenil Idiopatisk Artrit (pJIA) samt systemisk Juvenil Idiopatisk Artrit (sJIA).

Instruktionsvideo RoActemra förfylld spruta

Nya svenska GCA-riktlinjer

Behandlingsriktlinjer för GCA är publicerade av Svensk Reumatologisk förening. 

Läs behandlingsriktlinjerna här

Reumatoid artrit (RA)

Polyartikulär Juvenil Idiopatisk Artrit (pJIA)

Systemisk Juvenil Idiopatisk Artit (sJIA)

 

Referenser

  • Roactemra Produktresumé 2018-04-12.
  • Adacta: Gabay C, et al. Lancet 2013; 381: 1541–1550.
 

SE.TOC.1412.03